Pereiti prie turinio

Čiobreliai Jis stiprina imuninę sistemą, didina energijos potencialą, aktyvuoja smegenis, taupo depresiją. Aš grįžau į savo vietą. Girdėjau balsus, kažkokius duslius, lyg vėjo ar lietaus ūžesio slopinamus; susijaudinimas, netikrumas ir viską nustel­ bianti baimė buvo tarsi sukaustę visus mano pojūčius. Bjaurė- jausi krištoliniu metu, bet mane intrigavo marihuana ir hašišas.

Ji papurtė galvą, tada padavė raštelį. Pasvyravęs jį paėmiau.

Welcome to Scribd!

Viskas, ką mačiau, buvo aukštyn užverstų veidų jūra. Ji buvo man ant krūtinės, paslėpta po marškiniais, ir neabejojau, kad niekada nebuvau matęs tos moters. Tačiau net jeigu būtų atsitikęs neįtikimas dalykas ir būčiau pamiršęs anks­ tesnį susidūrimą su mažyte laisvu rūbu apsisiautusia azijiete, vi­ siškai neįmanoma, kad būčiau jai rodęs savo randą.

Apie šiuos baltus kaip mirtis kraštus aš susikū­ riau savo pačios vaizdinius, — tiesa, miglotus, bet keistai įspūdingus, kaip ir visi tie pirmutiniai spėliojimai, kurie šmėkštelia vaiko galvoje. Šie pratarmės puslapių žodžiai man siejosi su teksto vinjetėmis ir teikė ypatingą prasmę čia vienišai uolai, stūksančiai putotų bangų jūroje, čia sudužusiai eldijai, išmestai į negyvenamą krantą, čia šaltam, šmėk­ liškam mėnuliui, žvelgiančiam pro debesis į skęstantį laivą. Tiesiog sunku apsakyti, kokį šiurpą man kėlė tuščios apleistos ka­ pinės: vienišas antkapis su įrašu, vartai, pora medžių, žemai horizonte dunksą mūrinio aptvaro griuvėsiai ir siauras jaunaties mėnulis, rodąs vakaro metą. Du laivai, sustingę nurimusioje jūroje, man atrodydavo it dvi ma­ rių šmėklos. Puslapį, kuriame buvo atvaizduotas velnias, atimąs iš vagies ryšulį su pavogtais daiktais, aš skubiai užversdavau: jis keldavo man siaubą.

Ėmiau irtis per minią dairydamasis kokių nors jos pėdsakų - žmonių tirštynėje šmėstelinčio apsiautalo, pakaušio, bet nieko nepamačiau. Įsidėjau raštelį į kišenę, paskui tą dieną dar keliskart buvau išsitraukęs norėdamas įsitikinti, ar jis tikras. Dveinas Maiklas Greisas turbūt pasijuto nežmoniškai dosnus, koncesinėje krau­ tuvėlėje nupirkęs man cukraus vatos.

Tada Debė mane apkabino ir mes buvom beveik kaip tikra šeima. Po pasirodymo nuėjom į popierinių žibintų parodą - jie plaukė šalia tekančia upe, buvo neapsakomai gražu, niekad nebuvau matęs tokios ekspozicijos. Kai vėlai vakare parėjom namo, raštelis iš mano kišenės buvo dingęs, kad ir kaip jį saugojau. Vaizdiniai lipo vienas ant kito, varžydamiesi dėl vietos cirko arenos viduryje.

Sapnavau valstietę, šildančią vandenį praustis. Sapnavau kraują iš savo motinos įsčių. Sapnavau suglebusias mirštančios savo senelės rankas, stumtelinčias mane į vaiskiai žydrą dangų. Sapnavau budistų šventyklas ant vėsių sraunių upių krantų.

  • Gydymas artrozės infraraudonųjų spindulių
  • Piršto sąnarys pažeidimams gydyti ginklų

Sapnavau mažą mergaitę, motinos parduotą už amfą. Sapnavau sumaitoto savo automobilio žaizdrą. Sapnavau vikingų karo laivą. Sapnavau kalvio priekalą. Sapnavau skulptoriaus rankas, niršiais kalteliais tašančias akmenį. Sapnavau ugnies lietų. Sapnavau per sprogimą aplink pažirusį stiklą. Sapnavau vandenyje sustirusį kliedintį angelą. Bet daugiausia sapnavau savo gimimo laukiančias chimeras. Niekada nepastebėdavau tai darantis, bet kiti pastebėdavo.

balzamas kremas su skausmai šventosios elizavtian vienuolyno sąnarių skausmas sąnariuose ir raumenyse gydymo

Tada jis rūkė daugiau kvaišalų, taigi negalėjau rimtai žiūrėti į jo kritiką. Kai mirė Dveinas ir Debė, netekau vienintelių likusių gimi­ naičių - bent iš motinos pusės. Tėvo pusė buvo viso labo klaus­ tukas.

Pankreatito priežastys

Nors per pamokas būdavo nuobodu, uoliai lankiau vidu­ rinę mokyklą, įgijau matematikos ir gamtos mokslų pagrindus. Bibliotekoje praleistos valandos nenuėjo veltui. Dar nemoko­ mas, jau žinojau, kaip mokytis pačiam. Bjaurė- jausi krištoliniu metu, bet mane intrigavo marihuana ir hašišas. Tiesą sakant, pirmąją paskatą imtis šių substancijų gavau iš savo tetos ir dėdės, kurie, nesuvokdami, kad žmonės apskritai gali iš­ gyventi be chemijos, šitaip bandė mane apsaugoti nuo ko nors stipresnio.

Kalbant apie neigiamas apžvalgas, dažniausiai žmonės nepatenkina: kaina; nurodymų trūkumas; konsultacijos trūkumas internetinėje parduotuvėje. Reikia nepamiršti, kad efektas negali būti žaibas, ir jūs neturite teisėjų vertinti arbatos po paraiškų, o kūnas turi skirtingą jautrumą kolekcijos komponentams.

Tai prasidėjo nuo pažintinių pasičiulpimų su geriausiu mano draugu Edžiu. Tokie jau tie paaugliai: kursto kitą bučiuoti jam tą daiktą, o kai tas taip ir padaro, ima vadinti jį gai­ džiu. Ir kasnakt vis tas pat. Tiesą sakant, ji daug ko nesuvokė. Kas nors pasakytų - aeroseksas. Septyniolikos gavau malonią progą patenkinti seksualinį smalsumą su viena iš savo konsultančių.

Valstybės globotinio padėtis turėjo savų privalumų. Sara buvo iš probleminių suau­ gusiųjų, jei apskritai ją buvo galima priskirti prie suaugusiųjų: ankstyvą amžiaus vidurio krizę išgyvenanti trečiąją dešimtį įpu­ sėjusi alkoholikė su ją apgaudinėjančių vyru.

Iš manęs ji gaudavo paguodą ir įspūdžių, o aš iš jos gaudavau sekso. Nenuliūdino ir tai, kad iki tol buvęs ne daugiau negu mielas papūstžandis pa­ virtau į gražuolį. Išryškėjo iš koto verčiantys skruostikauliai, plaukai ėmė vilnyti dailiomis garbanomis, kūnas tapo grakščiai raumeningas. Kai sulaukus aštuoniolikos atėjo metas palikti globos na­ mus, turėjau du talentus. Vienas buvo rūkyti kvaišalus, kitas - dulkinti konsultantę, ir šiuos gebėjimus reikėjo konvertuoti į duoną kasdieninę bei stogą virš galvos.

Džeinė Eir | PDF

Kvaišinimasis vargu ar galėjo būti gerai apmokama profesija, bet buvo lengva prasi­ manyti šiokios tokios veiklos pozuojant nuogam už 50 dolerių, nes pasaulyje niekada nepritrūks pusamžių vyrų, pasiruošusių mokėti nuogiems berniukams už stovėjimą jų svetainėje. Nuo čia buvo nebetoli iki dolerių už nuotraukas, įskaitant seksualinius veiksmus, ir, jei jau vis tiek pozuoji prieš objektyvą, labai verta pagalvoti apie dvigubas ar trigubas filma- vimosi pajamas.

Be to, kas gi nenori būti kino žvaigžde? Jos išėjo, pirma uždarę, o paskui ir užrakinę duris. Miegamasis, kuriame aš atsidūriau, buvo vadinamas raudonuoju kambariu. Niekas jame negyveno, pagaliau ir nakvodavo labai retai kas, tikriau pasakius — niekas, nebent kai Geitshed Holą užplūsdavo svečiai ir tekdavo prisiminti šią patalpą. Tačiau tai buvo vienas iš di­ džiausių ir prašmatniausių kambarių visuose namuose.

Sąnarių skausmas. Kaip galime sau padėti

Viduryje lyg al­ torius stūksojo lova su masyviomis raudonmedžio kolonomis, užtraukta raštuotomis purpuro spalvos užuolaidomis; du aukštus langus, kurių storos būdavo visada nuleistos, pridengė tos pačios medžiagos drapiruo­ tė, krintanti puošniomis klostėmis ir girliandomis; kilimas buvo rau­ donas; stalas lovos kojūgalyje užtiestas raudona gelumbe; sienos iš­ muštos šviesiai ruda medžiaga su rausvais ornamentais; spinta, balzamas kremas su skausmai šventosios elizavtian vienuolyno sąnarių stalelis ir krėslai — iš tamsiai poliruoto seno raudonmedžio.

Šių tamsių tonų fone bolavo kalnas pūkinių patalų ir pagalvių lovoje, užklotoje baltu it sniegas pikiniu užtiesalu. Ne mažiau ryškiai matėsi lovos gal­ vūgalyje platus minkštas krėslas su baltu užvalkalu ir suoleliu kojoms padėti priešais jį.

Šis krėslas man atrodė lyg koks fantastiškas baltas sostas. Kambaryje buvo bjauriai šalta, nes jį retai tekūrendavo; jame vieš­ patavo tyla, kadangi jis buvo toli nuo vaikų kambario ir virtuvės; ir jis darė klaikų įspūdį, nes į jį, kaip minėjau, retai kas teužeidavo. Vien tik kambarinė pasirodydavo čia šeštadieniais nuvalyti dulkių, kurios per savaitę nusėsdavo ant veidrodžių ir baldų, o kai kada ir pati misis Rid apsilankydavo čia dirstelėti į vieną slaptą spintos stalčių, kuriame gulėjo įvairūs dokumentai, jos brangenybių dėžutė ir miniatiūra, vaizduojanti jos mirusį vyrą.

Pastaroji aplinkybė, būtent misterio Rido mirtis, ir gaubė paslaptingumu raudonąjį kambarį lyg savotiškas užkeikimas, privertęs tokią puošnią patalpą laikyti apleistą. Misteris Ridas buvo miręs prieš devynerius metus; kaip tik šitame kambaryje jis iškvėpė paskutinį atodūsį; šičia jis gulėjo pašarvotas; iš čia jo karstą išnešė uniformuoti laidotuvininkai, — ir nuo tos dienos dėl kažkokios kraupios pagarbos velioniui, mažai kas išdrįsdavo užeiti į raudonąjį kambarį.

Aš vis dar tebesėdėjau toje pačioje vietoje, prie kurios mane prira­ kino Besė ir pikčiurna mis Ebotė. Tatai buvo žemutė sofa, stovinti netoli marmurinio gerklės visi vien sąnariai priešais mane dunksojo lova; dešinėje stiepėsi tamsi 11 aukšta spinta, kurios lakuotose duryse šmėžavo blausūs atšvaitai; kai­ rėje— uždangstyti langai.

Didžiuliame veidrodyje tarp jų atsimušė ny­ kus kambario ir lovos iškilmingumas. Aš nebuvau visai tikra, ar tar­ naitės užrakino duris, ir todėl įsidrąsinusi pasikėliau nuo sofos ir nuėjau pažiūrėti. Buvau lyg tikrame kalėjime.

Grįžti reikėjo pro veid­ rodį, ir aš nejučiomis pažvelgiau į jo gelmes. Viskas atrodė šalčiau ir niūriau toje iliuzorinėje gelmėje negu tikrovėje, o toji keista mažy­ tė figūrėlė, kuri spoksojo iš ten į mane, jos išblyškęs veidas ir boluo­ jančios prieblandoje rankos, jos spingsinčios baime akys, kurios vienos atrodė gyvos šioje mirties karalystėje, iš tikro darė įspūdį, tarsi prieš mane būtų buvusi šmėkla.

Man pasirodė, kad ji panaši į tas mažytes pamėkles, lyg ir kokius elfus ar fėjas, kurie, kaip vakarais kad pa­ sakodavo mums Besė, išslinkdavo iš tuščių, paparčiais balzamas kremas su skausmai šventosios elizavtian vienuolyno sąnarių pel­ kėtų laukymių ir vaidendavosi pavėlavusiems keleiviams. Aš grįžau į savo vietą. Mane suėmė prietaringa baimė, tačiau galutinai aš dar nebuvau par­ blokšta. Mano kraujas tebevirė, ir sukilusio vergo įniršis dar tebedegino mane pulsuojančia tulžinga ugnim.

Naujai užplūdęs praeities prisiminimų srautas pagavo mane, dar nespėjus man nusilenkti niauriai dabarčiai. Žiaurus Džono Rido tironiškumas, pasipūtėliškas jo seserų abejingu­ mas, jo motinos priešiškumas, tarnaičių šališkumas — visa tai ėmė sū­ kuriuoti mano įaudrintoje vaizduotėje tarsi tamsios nuosėdos drumzli­ name šulinyje.

Kodėl gi aš turiu viską kentėti, būti visų niekinama, vi­ sų kaltinama, amžinai smerkiama? Kodėl niekad negaliu niekam įtikti? Kodėl kas kartą niekais nueidavo mano pastangos genetiniai ligos sąnariai kieno nors palankumą? Kodėl, pavyzdžiui, visi gerbia Elizą, kuri tokia užsispyrėlė ir savanaudė?

Kodėl visi atlaidūs Džordžianai, kurios būdas toks atkarus, o elgesys toks aikštingas, irzlus ir įžūlus? Jos grožis, jos rausvi skruos­ tai ir auksinės garbanos, atrodė, džiugina visus, kas tik į ją pažvelgia, ir už tai jai dovanojamos visos kaltės. Džonui irgi niekas neprieštarau­ ja, juo labiau niekas jo nebaudžia, nors jis sukioja balandžiams galvas, daigoja mažyčius viščiukus, pjudo avis šunimis, vogčiomis raško šilt­ namyje neprinokusias vynuoges ir skainioja oranžerijoje rečiausių gėlių pumpurus.

O aš nedrįstu nė trupučio prasi­ žengti, visomis jėgomis stengiuosi įvykdyti kiekvieną priedermę, tačiau mane vadina neklaužada ir išdykėle, užsispyrėle ir melage, ir taip nuo ryto ligi pietų, nuo pietų ligi vakaro. Man dar tebeskaudėjo užsigautą galvą, iš žaizdos tebesisunkė krau­ jas. Tačiau niekas nesubarė Džono, kad jis be niekur nieko smogė manr 12 o ašf pasipriešinusi jam ir nesidavusi neteisingai skriaudžiama, sukėliau visų pasipiktinimą. Kokia įniršusi buvo mano siela tą niūrų vakarą!

Kaip buvo sukrėstos visos mano mintys ir kaip degė maištu mano širdis! Ir vis dėlto kokioje tamsoje, kokioje gūdžioje nežinioje vyko toji vidinė kova! Juk aš ne­ galėjau atsakyti į klausimą, kuris tolydžio kilo mano sieloje: kodėl aš taip kenčiu? Dabar, kada praslinko tiek laiko nepasakysiu, kiek būtent metųman viskas aišku. Geitshed Hole aš buvau visiškai svetimas žmogus, it krislas aky­ je. Aš nieko bendro neturėjau nei su misis Rid, nei su jos vaikais, nei su kitais jos įnamiais. Jeigu ji nemylėjo manęs, tai juk aš irgi nemylė­ jau, jų.

Kuriems galams jie turėjo lipšniai elgtis su padaru, kuris ne­ simpatizavo nė vienam iš jų; su kitos rūšies padaru, priešingu jiems savo būdu, savo gabumais, savo polinkiais; su visais atžvilgiais neparan­ kiu 'padaru, iš kurio jie negalėjo tikėtis nei jokios naudos, nei jokio ma­ lonumo; su kenksmingu padaru, kuris širdyje piktinosi jų elgesiu ir niekino jų pažiūras.

Raudonajame kambaryje ėmė telktis sutemos; buvo jau penkta va­ landa, ir apsiniaukęs popietis palengva virto gūdžia prieblanda. Aš gir­ dėjau, kaip lietus vis dar be atvangos žliaugia į laiptų langą ir kaip vėtra kaukia alėjoje už namų; pamažu visa sustirau, ir mano drąsa ėmė blėsti. Nuolatinis pažeminimo jausmas, nepasitikėjimas savimi, sumišimas ir nusiminimas nusileido it drėgnas rūkas ant blėstančių mano pykčio žarijų. Visi sako, kad esu nedora, gal ir iš tikrųjų taip yra; argi aš ką tik negalvojau, kaip numarinti save badu?

Juk tai nuodėmė! O ar aš pa­ siruošusi numirti?

balzamas kremas su skausmai šventosios elizavtian vienuolyno sąnarių sąnarių skausmas per ovuliaciją

Argi rūsys po Geitshedo bažnyčios altoriumi jau toks viliojantis prieglobstis? Teko girdėti, kad tame rūsyje guli palaidotas misteris Ridas. Tatai sužadino mano mintis, ir aš ėmiau galvoti apie jį vis labiau baisėdamasi. Misterio Rido neprisiminiau, bet žinojau, kad jis buvo mano tikras dėdė — mano motinos brolis, kad jis, kai likau naš­ laitė, pasiėmė mane į savo namus ir prieš pat mirtį pareikalavo, kad misis Rid prižadėtų auginti ir auklėti mane kaip savo pačios vai- 13 kus.

Misis Rid turbūt manė, kad jinai tesėjo pažadą; ir, turiu pasakyti, iš tikrųjų jinai jį tesėjo, kiek jai leido jos prigimtis; bet kaipgi ji iš tikro galėjo mylėti primestą našlaitę, greiti priemonė sąnarių skausmas, jos vyrui mirus, nieku nebe­ buvo susijusi su jos šeima?

Juk ją erzino tokiu momentu nenoromis duo­ tas pažadas — būti motina svetimam kūdikiui, kurio ji negalėjo pamilti ir kurio nepakentė savo šeimoje kaip nereikalingo įsibrovėlio. Keista mintis toptelėjo man į galvą. Aš neabejojau, niekad neabe­ jojau, kad jei misteris Ridas būtų gyvas, su manim būtų elgęsis švel­ niai; ir dabar, žiūrėdama į baltą lovą ir skendinčias tamsoje sienas, o kartais nerimastingai pažvelgdama į blausiai švytintį veidrodį, prisimi­ niau, jog man buvo tekę girdėti, kad numirėliai, kurių ramybė kapuose sudrumsčiama, kai nevykdoma paskutinė jų valia, kartais atsikelia iš karsto nubausti kaltųjų ir atkeršyti už engiamuosius; ir aš pagalvojau: o kas būtų, jeigu misterio Rido vėlė, kankindamas!

Aš nusišluosčiau ašaras ir stengiaus garsiai ne¬ kūkčioti, bijodama, kad koks išorinis mano sielvarto ženklas nepas­ katintų antgamtiško balso tarti man paguodos žodžio; man baisu buvo išvysti sambrėškoje keistai žaižaruojantį veidą, kuris, rodos, ims ir pasilenks prie manęs su nežemiška užuojauta.

Šio šešėlio pasirody­ mas, turėjęs, rodos, mane paguosti, kėlė man — aš tai jaučiau — neap­ sakomą išgąstį. Kaip įmanydama stengiausi nuvyti tą mintį ir nusira­ minti. Atmetusi krintančius ant akių plaukus, aš pakėliau galvą ir pamėginau drąsiai apžvelgti tamsų kambarį. Kaip tik tą akimirką kažkas švystelėjo ant sienos.

Specialistų apžvalgos

Aš klausiau save, gal čia mėnesiena, prasiskver­ busi pro užuolaidos spragą? Mėnulio spinduliai būtų laikęsi vienoje vie­ toje, o toji šviesa judėjo. Kol aš žiūrėjau, ji nuslinko lubomis ir su­ mirguliavo man virš galvos. Dabar man aišku, kad tas šviesos ruožas veikiausiai buvo nuo žibinto, kuriuo nešinas kažkas ėjo per veją prie­ šais namus.

Tačiau tada, kai mano vaizduotė buvo įaudrinta, o nervai sukrėsti po ką tik pergyventų peštynių, man pasirodė, kad šmėkšanti šviesa — ne kas kita, kaip šauklys, pranešąs, kad greit pasirodys svečias iš ano pasaulio. Mano širdis ėmė daužytis, galva ėmė suktis, ausyse iš­ girdau ūžesį, panašų į sparnų plasnojimą. Pajutau, jog kažkas atsirado prie manęs, suėmė mane, aš ėmiau dusti ir jau visiškai nebepajėgiau -valdytis.

Uploaded by

Tada pribėgau prie durų ir iš visų jėgų ėmiau tampyti ranke­ ną. Koridoriuje pasigirdo artėja žingsniai; duryse pasisuko raktas, įėjo Besė ir Ebotė. Mane stačiai šiurpas nukratė!

Leiskite mane į vaikų kambarį! Ar užsigavote? O gal kas pasivaideno? Už visą gydymo kursą - rublių; gr. Du kursai - rublių; gr. Minimalus tarifas - rublių. Periodiniam naudojimui - rublių. Laikykite atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Tinkamumo laikas - 3 metai nuo pagaminimo datos, 2 metai nuo pirmo naudojimo laiko.

Vienuolių arbatos sudėtis pankreatitui Apima 16 augalų, turinčių skirtingą poveikį organizmui. Ūminio pankreatito poveikis pasireiškia po 2 savaičių kasdienio vartojimo, tačiau kursas turi būti tęsiamas siekiant sustiprinti rezultatą, kad būtų išvengta atkryčio.

Lėtinėje ligos formoje arbata palaiko kasą, užkertant kelią paūmėjimui. Sudėtis: Dilgėlinė. Jis turi tonines savybes, žaizdų gijimą, hemostatinę. Stiprina kraujagysles, mažina kraujospūdį, valo kraują, pašalina toksinus, skatina medžiagų apykaitos procesus, padidina hemoglobino kiekį, stabdo uždegimą.

Sage Natūralus antibiotikas.

Andrew Davidson - Chimera LT | PDF

Sunaikina patogeninę mikroflorą, įskaitant Helicobacter, kuris sukelia daugelį virškinimo trakto ligų. Augalas prisotina kūną naudingais makro, mikroelementais, pagreitina virškinimą, stimuliuoja medžiagų apykaitą, daro įtaką reikalingų fermentų gamybai kasoje. Pagerina virškinimą, palaiko kepenis, tulžies pūslę. Stiprina kraujagysles, normalizuoja širdies darbą.

Immortelle Pagerina kepenų, tulžies pūslės, kasos funkciją. Jis turi galingą choleretinį poveikį, valo kraują, mažina cholesterolio kiekį, pagreitina hepatocitų susidarymą.

Padeda sumažinti vėžį. Pagerina virškinimą, pašalina stagnacinius procesus, pašalina niežėjimą, rėmuo. Rožinė Galingas choleretinis, stiprinamasis agentas. Stiprina apsaugines kūno funkcijas, maitina naudingus mikroelementus, medžiagas. Sumažina kraujo spaudimą, stiprina kraujagysles, valo kraują.

Jis aktyvina medžiagų apykaitą, gamina svarbius kasos fermentus, gerina maisto virškinimą, pašalina nemalonius pankreatito simptomus, palaiko kepenis, tulžies pūslę. Priešuždegiminis, raminantis, žaizdų gijimas, antiseptinis, tvirtinamasis agentas. Teigiamas poveikis kraujotakai, naikina patogeninę mikroflorą, gerina antinksčių darbą, gerina imunitetą.

Bearberry Galingas antioksidantas. Paspartina medžiagų apykaitą, aktyvina ląstelių atsinaujinimą, apsaugo nuo vėžio vystymosi, stiprina imuninę sistemą, stabdo uždegimą.

Naudingas poveikis virškinimo trakto organams. Yarrow Jis turi choleretinį poveikį, priešuždegiminį, regeneruojantis. Pašalina fermentacijos procesus žarnyne, normalizuoja mikroflorą, skatina tulžies skatinimą. Normalizuoja kepenis, tulžies pūslę, kasą. Anestezijos, dezinfekavimo, priešuždegiminis, tvirtinamasis agentas. Jis aktyvina kepenų ląstelių atsinaujinimą, normalizuoja žarnyno mikroflorą, skrandį, atkuria rūgštingumą, pašalina skausmą, skausmingus pojūčius.

Čiobreliai Jis stiprina imuninę sistemą, didina energijos potencialą, aktyvuoja smegenis, taupo depresiją. Jis dezinfekuoja, stabdo uždegimą, priešinasi ląstelių mutacijai, onkologinio naviko susidarymui. Pagerina virškinimo traktą, stimuliuoja kasos fermentų gamybą, padidina kraujospūdį. Beržo pumpurai. Jie turi diuretikų, choleretinį, priešuždegiminį, spazminį, žaizdų gijimą, antivirusinį, antiparazitinį turtą.

Palaiko kepenų, tulžies pūslės, inkstų, kasos darbą.

Tai palengvina maisto virškinimą, atstato žarnyno mikroflorą. Jis turi silpną vidurių efektą, stimuliuoja medžiagų apykaitą, veikia skydliaukės hormonų gamybą. Pavojinga dideliais kiekiais, nes ji sukelia pykinimą, vėmimą, nevirškinimą. Linden medis Gėlės turi raminančią, priešuždegiminę, antipiretinę, analgetiką. Jis pagerina medžiagų apykaitos procesus, stimuliuoja hormonų gamybą, insuliną ir turi teigiamą poveikį kraujotakos sistemai.

balzamas kremas su skausmai šventosios elizavtian vienuolyno sąnarių kiaušinio baltymas yra į sąnarių gydymo

Kojos pelkė. Ramina nervų sistemą, plečia kraujagysles, sumažina kraujospūdį. Jis turi analgetiką, žaizdų gijimą, priešuždegimines savybes. Sedatyvinis gydymas ramina nervų sistemą, mažina spazmus, mažina skausmą. Stiprina imuninę sistemą, mažina kraujospūdį, normalizuoja kraujotaką, didina energijos potencialą, atsparumą, priešinasi vėžio ląstelių susidarymui.

Universalus augalas su įvairiomis naudingomis savybėmis - raminantis, priešuždegiminis, gijimas, skausmą malšinantis, diuretikas, dezinfekavimas. Sumažina alerginės reakcijos pasireiškimą, pagerina žarnyno, skrandžio, kasos, inkstų būklę.

Katės pėdos arba džiovintos gėlės.

Vienuolių arbata Iš pankreatito - Diagnozė August

Naudingas poveikis širdies ir kraujagyslių, virškinimo sistemai. Slopina vėžio ląsteles, normalizuoja mikroflorą. Jis dezinfekuoja, mažina uždegimą, anestezuoja, pašalina spazmus. Atpalaiduoja žarnyno raumenis, palengvina tuštinimosi procesą.

Visos vienuolyno arbatos sudedamosios dalys yra kruopščiai atrinktos, veiksmų tikslas - pašalinti ligos sukeltus pankreatito simptomus, stiprinti imuninę sistemą, stiprinti kūno apsaugines funkcijas. Programos funkcijos Vienuolių arbata padeda sumažinti skausmą ūminio pankreatito metu, neleidžia pasunkėti lėtinių ligų metu.

Priimti tą patį, skirtingą trukmę. Iš ūminio pankreatito Pradėkite gerti arbatą pirmuosiuose paūmėjimo pasireiškimuose.

Gėrimas palengvina virškinimą, gerina judrumą, taip pagerina kasą. Norėdami atsikratyti nemalonių simptomų, užtenka gerti sultinį tris kartus per dieną dvi savaites. Tačiau, siekiant konsoliduoti rezultatą, kursas turėtų būti pratęstas iki 2 mėnesių.