Pereiti prie turinio

Ieškovas akcentuoja, kad Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. Ričardas Garuolis paaiškino, kad profesinės sąjungos susitikime su Teisingumo ministru skaityti čia buvo svarstomas naktinio budėjimo panaikinimo klausimas, ir buvo sutarta, kad eksperimento tvarka jis bus mėnesiui panaikintas tik Vilniaus pataisos namuose, nes tiesiog trūksta slaugytojų, ir Pravieniškių pataisos namuose, kadangi šalia yra LAVL. Tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovų įstaigose ieškovui skirtas gydymas buvo adekvatus, ieškovo sveikatos būklė pagerėjo. Be to ieškovas iki arešto bausmės atlikimo dalyvavo metadono programoje ir priklausomybė tapo kontroliuojama, socialinis gyvenimas stabilizavosi, tačiau kaip matyti iš medicininių dokumentų, metais ieškovas patyrė atkrytį - vėl pradėjo vartoti heroiną, todėl iš naujo turėjo pradėti reabilitaciją. Ieškovas tvirtina, kad abstinencijos būklę jam sukėlė bausmės atlikimo metu nutrauktas gydymas metadonu.

Ieškovas K. Vilniaus apygardos teismui m.

Gripo epidemijos metu – nedarbingumo pažymėjimas telefonu

Ieškovas ieškinyje ir pradėti gydymą teisingumo ieškinyje nurodo, kad jis atliko teismo nuosprendžiu paskirtą arešto bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo ikio Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje — nuo iki Ieškovas yra ir bausmės atlikimo laikotarpiu buvo priklausomas nuo opiatų — m. Nuokai ieškovas buvo sulaikytas teisėsaugos pareigūnų ir nuvežtas į komisariatą, vėliau — į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą bei į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją, ieškovui neteisėtai buvo nutrauktas pakaitinis gydymas metadonu.

Ieškovui būnant įkalinimo įstaigose nebuvo įsteigto reabilitacijos centro, kaip tai numatė Teisingumo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opiatų gydyti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.

V, 19 punkte nustatyta, kad pacientui pakaitinį palaikomąjį gydymą metadonu gali nutraukti gydytojų konsultacinė komisija, pakaitinis gydymas metadonu gali būti nutrauktas atsisakius pacientui arba bendru gydytojo psichiatro ir paciento sutikimu, nutraukiant pakaitinį palaikomąjį gydymą pacientui taikomas ambulatorinis arba stacionarinis abstinencijos būklės gydymas. Šiuo atveju nebuvo pakaitinio gydymo metadonu nutraukimo sąlygų — ieškovo sutikimo arba ieškovo ir gydytojo psichiatro bendro sutarimo, gydymą metadonu nutraukė ne gydytojų konsultacinė komisija.

Stringa ŽIV gydymo ankstyvoje stadijoje projektas

Dėl nuolatinio skausmo, nemigos, prastos savijautos atsirado depresija, ieškovas nebematė gyvenimo prasmės, paniro į apatiją, nebenorėjo bendrauti su žmonėmis, jam kilo suicidinių minčių. Ieškovas akcentuoja, kad Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr.

Minėtoje teismo nutartyje buvo konstatuotos aplinkybės, kad K. Ieškovas nurodo, kad dėl neteisėto, staigaus pakaitinio gydymo metadonu nutraukimo ieškovo sveikatai galėjo kilti rimtų padarinių: jis K. Šios aplinkybės liudija, kad neapgalvotais ir neteisėtais veiksmais ieškovui galėjo būti sukelta rimtų sveikatos problemų. Palaikomojo gydymo metadonu nutraukimas pakenkė ieškovo bendrai sveikatos būklei - iš medicininių dokumentų matyti, kad somatinė ir psichinė būsena po arešto bausmės atlikimo buvo pablogėjusi, miegas - sutrikęs.

Ieškovas K.

Be to ieškovas iki arešto bausmės atlikimo dalyvavo metadono programoje ir priklausomybė tapo kontroliuojama, socialinis gyvenimas stabilizavosi, tačiau kaip matyti iš medicininių dokumentų, metais ieškovas patyrė atkrytį - vėl pradėjo vartoti heroiną, todėl iš naujo turėjo pradėti reabilitaciją. Ieškovas yra pradėti gydymą teisingumo, kad dėl neteisėtų laisvės atėmimo įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiksmų ieškovui buvo sukeltos nepakeliamos kančios, dėl abstinencijos būklės ieškovas kankinosi, buvo pažemintas orumas, patirti stiprūs dvasiniai išgyvenimai ir depresija.

Atsakovas Lukiškių tardymo-izoliatorius kalėjimas su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodo, kad ieškovas tiek Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, tiek Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje buvo konsultuotas gydytojų-psichiatrų, kurie įvertino ieškovo būklę ir skyrė abstinencijos būklės gydymą kitais vaistais.

Po gydytojo-psichiatro konsultacijos ieškovo ligos istorijoje pradėti gydymą teisingumo, kad ieškovo savijauta yra geresnė, likęs tik miego sutrikimas, ieškovui buvo paskirti vaistai miego korekcijai. Tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovų įstaigose ieškovui skirtas gydymas buvo adekvatus, ieškovo sveikatos būklė pagerėjo.

Komentuoti:

Atsakovas Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo jį pradėti gydymą teisingumo, procesiniuose dokumentuose nurodo, kad ieškovas nebuvo diskriminuojamas ir jam buvo taikomas ambulatorinis gydymas bei psichiatro konsultacija. Atsakovas taikė ieškovui gydymą įvairiais medikamentais, išskyrus opioidinius preparatus, kurie iki šiol įkalinimo įstaigoje yra nenumatyti ir neleidžiami.

Atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovui net nebūtų galima taikyti pakaitinio gydymo metadonu, kadangi ieškovas per trumpai buvo įkalinimo įstaigoje, o pagal Priklausomybės ligų ir reabilitacijos standartus šis gydymas taikomas ne mažiau kaip metus laiko.

Be to nuteistųjų asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, gydymas yra organizuojamas vadovaujantis LR Bausmių vykdymo kodekso straipsnio nuostatomis, taip pat Priklausomybės ligomis sergančių nuteistųjų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro pradėti gydymą teisingumo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Pastaroji tvarka nustato priklausomybės nuo alkoholio, narkotinių ar pradėti gydymą teisingumo medžiagų ligomis sergančių, laisvės atėmimo bausmę atliekančių, nuteistųjų gydymo tvarką laisvės atėmimo vietose. Atsakovo nuomone, kadangi nebuvo pataisos namų pareigūnų veiksmų ar neveikimo, dėl ko galėjo atsirasti žala ieškovui, negali būti pripažinta buvus neteisėtus viešojo administravimo subjekto veiksmus neveikimą kaip vieną iš būtinų elementų civilinei atsakomybei kilti.

Tą yra pažymėjusi ir Valstybės kontrolė atlikto tyrimo ataskaitoje Nr. Atsižvelgiant į EŽTT teisminę praktiką, ieškovo bausmės atlikimas laisvės atėmimo vietose, nesuteikiant jam reikalingo pakaitinio gydymo metadonu bei neužtikrinant minimalių žmogaus orumą saugančių įkalinimo sąlygų, pažeidė EŽTK 3 straipsnį, kadangi dėl nesuteikto gydymo, ieškovas patyrė dideles fizines ir dvasines kančias, menkavertiškumo jausmą, kurių buvo galima išvengti, jei valstybė būtų užtikrinusi reikalingo gydymo tęstinumą.

Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Teisingumo ministerijos, su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

pradėti gydymą teisingumo

Nurodo, kad nagrinėjamu atveju turi būti vertinama, ar konkrečiomis aplinkybėmis gydytojas teikė medicinos pagalbą, dėdamas maksimalias pastangas. Tai reiškia, kad turi būti pradėti gydymą teisingumo, ar gydytojas veikė kaip sąžiningas, atidus, atsargus, rūpestingas, kvalifikuotas savo srities specialistas, vadovaudamasis medicinos ir kitų mokslų žiniomis, gydytojų profesinės etikos ir pripažintos praktikos taisyklėmis, teisės aktų, reglamentuojančių medicininių paslaugų teikimą, nuostatomis.

Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opiatų gydyti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. V, galiojusio sveikatos pradėti gydymą teisingumo paslaugų ieškovui teikimo įkalinimo įstaigose metu, 1 priedo 25 punkte, kaip viena iš pakaitinio gydymo pasibaigimo priežasčių, nurodyta patekimas į įkalinimo įstaigą.

Tvarkos 19 punkte nurodyta, kad, nutraukus palaikomąjį gydymą metadonu, pacientui taikomas ambulatorinis arba stacionarinis abstinencijos gydymo būdas. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovui buvo taikomas ambulatorinis abstinencijos būklės gydymas, ši būklė taikyto gydymo eigoje pagerėjo, išlikus miego sutrikimams, gydymas buvo tęsiamas ir koreguojamas. Pažymėtina ir tai, kad po bausmės atlikimo ieškovas m.

pradėti gydymą teisingumo

Pakartotiniam gydymui metadonu ieškovas į Vilniaus priklausomybės ligų centrą kreipėsi tik m. Iš byloje esančių duomenų apie ieškovui suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas matyli, kad ieškovą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime m. Ieškovui atvykus į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją, ieškovui paskirtas gydymas buvo tęsiamas.

Такое о Литве вам не покажут по TV

Gydytojas psichiatras ieškovą konsultavo ir m. Pradėti gydymą teisingumo šių duomenų matyti, kad konkrečiomis aplinkybėmis ieškovui buvo suteiktos tinkamos sveikatos priežiūros paslaugos, t. Tai, kad ieškovui kurį laiką tęsėsi abstinencijos būklė, nesudaro pagrindo teigti, kad ši būklė buvo gydoma netinkamai. Kauno apskrities priklausomybės ligų centro m. V nurodyta, kad medicininiuose dokumentuose nurodyti ieškovui skirti vaistai įprastai yra skiriami taikant detoksikacijos gydymą.

Ieškovas neteikė įrodymų, kad abstinencijos būklei gydyti turėjo būti naudojami kiti medikamentai ar kitos jų dozės, kurie iš karto pašalintų visus abstinencijos simptomus.

ALKO TURINYS

Vilniaus apygardos teismas m. Lietuvos apeliacinis teismas m. Nagrinėjant bylą iš naujo, teismo posėdžiuose ieškovas ir jo atstovai ieškinį ir patikslintą ieškinį prašė tenkinti, palaikė ieškovo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir motyvus, papildomai nurodė, kad neteisėti atsakovų veiksmai neužtikrino ieškovui tęstinio gydymo metadonu, dėl ko jam buvo padaryta žala.

Išėjęs iš įkalinimo įstaigos po netinkamo gydymo, ieškovas iš esmės buvo abstinencijos būsenoje, todėl priėmė neadekvatų sprendimą nesigydyti metadonu gydėsi antidepresantais, kuriuos išrašė psichiatrė. Vėliau, supratęs, kad tai buvo blogas sprendimas, kreipėsi į priklausomybės ligų centrą dėl gydymosi.

Šimašius teigė nesąs įsitikinęs, ar gyvybės langeliai gali išsaugoti kūdikių gyvybes, tačiau jei yra nors menkiausia galimybė, jo nuomone, jie turėtų veikti. Lileikis Daugiau nuotraukų 1 BNS ir lrytas. Oct 12,PM, atnaujinta Apr 7,PM Pasak teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus, Baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už kūdikių palikimą nesaugioje aplinkoje, tačiau motinai, palikusiai naujagimį saugioje vietoje, negresia jokia atsakomybė.

Teismo posėdžiuose atsakovo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos atstovas su ieškiniu ir pradėti gydymą teisingumo ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė atsakovų procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir motyvus, papildomai nurodė, kad metadono programa nėra šimtaprocentinė nuo priklausomybės ligų gydymo programa.

Tai yra tik lengviausias būdas numalšinti vartojimo pojūčius. Atsakovai taikė pakaitinį gydymą, nes gydymas metadonu ir jo programa nėra įtvirtinta įstatyme ir atsakovai neturi tam skirtų asignavimų. Teismo posėdžiuose atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos LR teisingumo ministerijos, atstovė su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė atsakovų procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir motyvus, nurodė, kad ieškovas nepagrindžia ir neįrodo visų deliktinės atsakomybės sąlygų.

Ieškovas įrodinėja, kad pradėjo vartoti narkotines medžiagas dėl to, kad sulaikymo metu ir įkalinimo įstaigose nebuvo gydytas metadonu, tačiau ieškovo gyvenimo patirtis rodo priešingai, ne išimtis buvo ir šiuo atveju. Valstybė neprisidėjo prie blogesnės ieškovo būklės nei buvo pradėti gydymą teisingumo.

Ieškovui buvo taikytas analogiškas gydymo metodas, kurio įstatymas nedraudžia.

pradėti gydymą teisingumo

Teismo posėdžiuose trečiųjų asmenų atstovai su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė savo ir atsakovų procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir motyvus.

Ieškinys tenkintinas iš dalies. Byloje nustatyta, kad ieškovui K. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu ieškovui buvo paskirta 40 parų arešto bausmė, kurią nuo iki ieškovas atliko Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, o nuo iki — Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje.

Ieškovo buvimo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime ir Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje metu pakaitinis gydymas metadonu ieškovui nebuvo tęsiamas, o abstinencijos būklė buvo gydoma kitais medikamentais. Ieškovas m. Į jo prašymą m.

Naujausi straipsniai

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija sprendimu Nr. Ieškiniu ieškovas ginčija nurodytą Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimą Nr. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pradėti gydymą teisingumo bylos Nr. Šioje byloje buvo liudytojais apklausti L. Nagrinėjamoje byloje ieškovo reikalavimas atlyginti jam padarytą neturtinę žalą iš esmės grindžiamas tuo, kad įkalinimo įstaigose jam nebuvo užtikrinama tinkama sveikatos priežiūra, nes buvo nutrauktas jam iki tol taikytas pakaitinis gydymas metadonu.

Ieškovas jo sveikatai ir orumui padarytą žalą sieja su stipria abstinencijos būkle, kurią sukėlė nutrauktas gydymas metadonu. Atsakovai su tuo nesutinka, nurodydami, kad ieškovui buvo skirtas alternatyvus gydymas ir jis buvo pakankamas. Teismo posėdyje apklausti liudytojai davė parodymus, kurie iš esmės yra pakankami konstatuoti, kad ieškovui metadono vartojimas buvo būtinas, o būtent: liudytoja L.

Tuo tarpu, nevartojant metadono, jį kankindavo nemiga, nuotaikų pokyčiai, raumenų skausmai, todėl ji tuo laikotarpiu neleisdavo ieškovui bendrauti su dukra. Tiek ieškovas, tiek liudytoja tikėjosi, jog ir įkalinimo vietoje ieškovui bus duodamas metadonas, nes jo vartojimo negalima staigiai nutraukti. Išėjus iš įkalinimo įstaigos, ieškovas nusprendė negrįžti į metadono programą, nes tikėjosi, kad sugebės pats susitvarkyti, bet nesugebėjo - pablogėjo jo sveikatos būklė, todėl po metų grįžo į programą.

LIETUVOS TELEFONINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TARNYBŲ ASOCIACIJOS TELEFONŲ NUMERIAI IR DARBO LAIKAS

Liudytojas buvęs ieškovo advokatas A. Dėl to advokatas padėjo ieškovui surašyti skundą. Liudytojas E. Vilniaus priklausomybės ligų centro vadovas parodė, kad, pradėti gydymą teisingumo gydymą įkalinimo įstaigose, ieškovui įvyko paūmėjimas, metadonas yra pagrindinis šiuolaikinis gydymo būdas, o detoksikacija - neefektyvus gydymo būdas, nutraukus metadono vartojimą iškyla grėsmė paciento gyvybei, nutraukimas yra labai rizikingas, rezultatai labai abejotini, gydymui metadonu šiuo atveju alternatyvų nėra, kadangi ieškovas yra sunkus ligonis.

Liudytojas mano, kad įkalinimo įstaigose gydymas metadonu ieškovui buvo pradėti gydymą teisingumo nepagrįstai, o skirti vaistai neatstojo metadono vartojimo. Liudytoja J. Jeigu drastiškai nutraukiamas metadono vartojimas, ištinka abstinencijos sindromas, kuris iššaukia ir kitų turimų ligų paūmėjimą.

Pažymėjo, kad į įkalinimo įstaigas Lietuvoje metadonas nėra teikiamas, nes tai nėra numatyta teisės aktuose. Ieškovas jai sakė, kad, nutraukus metadono vartojimą, jam buvo labai blogai. Pažymėtina, kad visi byloje apklausti liudytojai davė iš esmės tapačius parodymus, kaip ir apklausiami administracinėje byloje, kas yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje bylos Nr.

Taigi liudytojų parodymai patvirtina ieškovo nurodytas aplinkybes, kad ir įkalinimo įstaigose metadono vartojimas jam buvo būtinas, tačiau jis jo negavo ir metadono vartojimo nutraukimas neatitiko įstatymo nuostatų.

Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opiatų gydyti tvarkos aprašo patvirtinto LR sveikatos apsaugos ministro m. V 19 punkte nustatyta, kad: pacientui pakaitinį palaikomąjį gydymą metadonu gali nutraukti Gydytojų konsultacinė komisija; pakaitinis gydymas metadonu gali būti nutrauktas tik atsisakius pacientui, arba bendru gydytojo psichiatro ir paciento sutikimu; nutraukiant pakaitinį palaikomąjį gydymą pacientui taikomas ambulatorinis arba stacionarinis abstinencijos būklės gydymas.

Nagrinėjamu atveju nebuvo pakaitinio gydymo metadonu nutraukimo sąlygų — nebuvo ieškovo paciento sutikimo arba ieškovo paciento ir gydytojo bendro sutarimo, gydymą nutraukė ne Gydytojų konsultacinė komisija.

Šių aplinkybių nagrinėjamoje byloje iš esmės neneigia ir atsakovai, motyvuodami tuo, kad, nepaisant nurodytų aplinkybių, ieškovui buvo skirtas alternatyvus gydymas — įkalinimo įstaigose ieškovas buvo konsultuotas pradėti gydymą teisingumo, kurie įvertino ieškovo būklę ir skyrė abstinencijos būklės gydymą kitais vaistais.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laisvės atėmimo vietose, kardomojo kalinimo vietose, policijos areštinėse esantys narkologiniai ligoniai, asmenys, piktnaudžiaujantys psichiką veikiančiomis medžiagomis, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę į sveikatos priežiūrą kaip ir kiti asmenys.

V, galiojusio sveikatos apsaugos paslaugų ieškovui teikimo įkalinimo įstaigose metu, 1 priedo 25 punkte, kaip viena iš pakaitinio gydymo pasibaigimo priežasčių, nurodytas patekimas į įkalinimo įstaigą. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovui buvo taikomas ambulatorinis abstinencijos būklės gydymas, pradėti gydymą teisingumo išliko miego sutrikimai, kiti abstinencijos būklės požymiai. Ieškovą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime m.

Ieškovui atvykus j Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją, ieškovui paskirtas gydymas buvo tęsiamas. Nurodyti duomenys konkrečiomis aplinkybėmis sudaro pagrindą konstatuoti, kad ieškovui buvo suteiktos netinkamos sveikatos priežiūros paslaugos, nes pagrindiniai abstinencijos požymiai išliko visą laiką ieškovo, liudytojo E. Tai, kad ieškovui kurį laiką tęsėsi abstinencijos būklė, savo procesiniuose dokumentuose iš esmės pripažįsta ir atsakovo Lietuvos artropatija simptomai atstovas LR Teisingumo ministerija bei tvirtina byloje esantys įrodymai.

Nors Kauno apskrities priklausomybės ligų centro m.